لحیم کردن برنامه کره شمالی کره شمالی

لحیم کردن: برنامه کره شمالی کره شمالی کره شمالی پمپ بنزین کمبود بنزین جایگاه سوخت

گت بلاگز اخبار پزشکی دویدن از درد دیسک کمر جلوگیری می‌کند

افرادی که به صورت مرتب می‌دوند یا پیاده‌روی می‌کنند در ناحیه دیسک کمر و ستون فقرات سالم‌تر هستند. 

دویدن از درد دیسک کمر جلوگیری می‌کند

دویدن از درد دیسک کمر جلوگیری می کند

عبارات مهم : دویدن

افرادی که به صورت مرتب می دوند یا پیاده روی می کنند در ناحیه دیسک کمر و ستون فقرات سالم تر هستند.

به گزارش ایسنا و به نقل از nytimes، بررسی های اخیر نشان داده است در صورتی که ستون فقرات و دیسک کمر فعال تر باشد و فعالیت به صورت ورزش انجام شود احتمال ضرب دیدگی کمتر می شود.

دویدن از درد دیسک کمر جلوگیری می‌کند

کمردرد با زیاد کردن سن، به علت بیماری یا ضرب دیدگی دیسک کمر ایجاد می شود.

اگر دیسک کمر یا ستون فقرات فعالیت نداشته باشند احتمال ضرب دیدگی زیاد می شود. بررسی ها بر روی افرادی که می دوند و افرادی که نمی دوند نشان داد، دویدن باعث می شود که دیسک کمر بزرگتر شود و میزان مایعات آن زیاد باشد به همین علت احتمال ضرب دیدگی دیسک کمتر می شود.

افرادی که به صورت مرتب می‌دوند یا پیاده‌روی می‌کنند در ناحیه دیسک کمر و ستون فقرات سالم‌تر هستند. 

افرادی که در طول هفته حداقل 30 مایل می دوند دیسک کمر سالم تری دارند.

واژه های کلیدی: دویدن | فعالیت | جلوگیری | ستون فقرات | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog