لحیم کردن برنامه کره شمالی کره شمالی

لحیم کردن: برنامه کره شمالی کره شمالی کره شمالی پمپ بنزین کمبود بنزین جایگاه سوخت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مطرح شدن کاندیداتوری عارف در انتخابات ۱۴۰۰ یک عنوان انحرافی است

یک فرد نزدیک به محمدرضا عارف تاکید کرد: مطرح شدن کاندیداتوری آقای عارف در انتخابات ۱۴۰۰ بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس و پیروزی فراکسیون امید جای تامل بسیاری د

مطرح شدن کاندیداتوری عارف در انتخابات ۱۴۰۰ یک عنوان انحرافی است

مطرح شدن کاندیداتوری عارف در انتخابات ۱۴۰۰ یک عنوان انحرافی است

عبارات مهم : محمدرضا

یک فرد نزدیک به محمدرضا عارف تاکید کرد: مطرح شدن کاندیداتوری آقای عارف در انتخابات ۱۴۰۰ بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس و پیروزی فراکسیون امید جای تامل بسیاری دارد و من فکر می کنم بعضی به دنبال انحراف در افکارعمومی و تحت تاثیر قرار دادن این عنوان هستند.

علیرضا خامسیان در گفت وگو با ایلنا، درخصوص مطرح شدن کاندیداتوری محمدرضا عارف در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: مطرح شدن کاندیداتوری آقای عارف در انتخابات ۱۴۰۰ در مقطع کنونی یک عنوان انحرافی است.

وی با بیان اینکه مدیر فراکسیون امید هم اکنون تمام هم و غم خویش را انجام وظایف پارلمانی و تحقق وعده های داده شده است در قالب برنامه «برجا» گذاشته هست، اظهار داشت: مطرح شدن کاندیداتوری آقای عارف در انتخابات ۱۴۰۰ بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس و پیروزی فراکسیون امید جای تامل بسیاری دارد و من فکر می کنم بعضی به دنبال انحراف در افکارعمومی و تحت تاثیر قرار دادن این عنوان هستند.

مطرح شدن کاندیداتوری عارف در انتخابات ۱۴۰۰ یک عنوان انحرافی است

این فرد نزدیک به محمدرضا عارف ادامه داد: در شرایط کنونی آنچه اهمیت دارد، پیگیری مطالباتی مردمی است که در انتخابات مجلس دهم به فهرست امید رای داده اند، است.

خامسیان راجع به تشکیل حزب منسوب به عارف نیز تصریح کرد: این بحث از سال ۹۲ مطرح شده است هست. بعد از انتخابات سال ۹۲، گروه های مختلفی جهت تشکیل حزبی فراگیر نزد دکتر عارف آمدند. در آن مقطع، یک کارگروه مطالعاتی جهت سنجش فضا و بررسی جوانب تشکیل شد ولی تاکنون هیچ اقدامی جدی در این باره انجام نشده است.

یک فرد نزدیک به محمدرضا عارف تاکید کرد: مطرح شدن کاندیداتوری آقای عارف در انتخابات ۱۴۰۰ بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس و پیروزی فراکسیون امید جای تامل بسیاری د

واژه های کلیدی: محمدرضا | انتخابات | انتخابات مجلس دهم | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog