لحیم کردن برنامه کره شمالی کره شمالی

لحیم کردن: برنامه کره شمالی کره شمالی کره شمالی پمپ بنزین کمبود بنزین جایگاه سوخت

گت بلاگز اخبار حوادث چون او برادمان را معتاد کرده لختش کردیم و از او فیلم گرفتیم تا… ، انتقام گیری 2نفر از جوان20ساله

مدتی قبل مأمورانی که در محدوده کن در حال گشت‌زنی بودند، سروصدایی را در یکی از باغ‌های اطراف شنیدند و همین عنوان شک آنها را برانگیخت.

انتقام گیری 2نفر از جوان20ساله/چون او برادمان را معتاد کرده لختش کردیم و از او فیلم گرفتیم تا…

عبارات مهم : انتقام

مدتی قبل مأمورانی که در محدوده کن در حال گشت زنی بودند، سروصدایی را در یکی از باغ های اطراف شنیدند و همین عنوان شک آنها را برانگیخت.

شرق نوشت: مأموران جهت بررسی عنوان وارد باغ شدند که حالتی مخروبه داشت و بعد از آنکه کمی جست وجو کردند با مردی عریان روبه رو شدند که در باغ رها شده است بود.

مرد جوان که حدود ٢٠ سال داشت در بیانات اولیه برادران دوستش را عامل این کار معرفی کرد و گفت: در قهوه منزل نشسته بودم که دو نفر از برادران یکی از دوستانم سراغ من آمدند و گفتند که برادرشان آنها را سراغ من فرستاده است تا جهت تفریح به باغی برویم. من هم با توجه به آشنایی قبلی ای که از آنها داشتم همراهشان آمدم. در راه همه چیز عادی بود تا هنگامی که که به اینجا نرسیده بودیم، من متوجه چیزی نشده بودم. هنگامی که به داخل این باغ آمدیم، واکنش‌ها آنها عوض شد و با ترساندن و کمی خشونت من را مجبور به اطاعت از خود کردند. آنها من را مجبور کردند لباس هایم را دربیاورم و بعد هم کمی من را کتک زدند و دست آخر هم از من فیلم و تصویر گرفتند. فکر می کنم آنها می خواهند با این کار از من اخاذی کنند.

چون او برادمان را معتاد کرده لختش کردیم و از او فیلم گرفتیم تا… ، انتقام گیری 2نفر از جوان20ساله

با به دست آمدن این اطلاعات از مرد جوان که در اوضاع نامناسبی بود، شکایت نامه ای تنظیم و در روز بعد پرونده او جهت دریافت دستور قضائی به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شد. بازپرس جنایی نیز بعد از شنیدن بیانات شاکی پرونده دستور دستگیری دو برادر را که با زور و ارعاب اقدام به این کار کرده بودند، صادر کرد.

در نهایت با تلاش مأموران پلیس آگاهی دو برادر که بعد از اطلاع از شکایت کمتر در اماکن عمومی حاضر می شدند و تقریبا زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفته بودند، در مخفیگاه خود دستگیر شدند. دو برادر در بازجویی ها با تأیید کاری که انجام داده بودند انگیزه اخاذی را انکار کردند و گفتند: ما اصلا نمی خواستیم از دوست برادرمان اخاذی کنیم چون به پول او احتیاجی نداشتیم، ولی ما این کار را کردیم چون می خواستیم از او انتقام بگیریم، او برادر ما را معتاد کرده و این کار او هر لحظه در ذهن ما بود تا اینکه این فکر به ذهنمان رسید و در نهایت آن شب اجرایش کردیم. با این بیانات دو متهم پرونده، بازپرس جنایی دستور بازداشت آنها را صادر کرد و هر دو در اختیار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفتند تا تحقیقات راجع به پرونده کامل شود.

مدتی قبل مأمورانی که در محدوده کن در حال گشت‌زنی بودند، سروصدایی را در یکی از باغ‌های اطراف شنیدند و همین عنوان شک آنها را برانگیخت.

واژه های کلیدی: انتقام | پرونده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog