لحیم کردن برنامه کره شمالی کره شمالی

لحیم کردن: برنامه کره شمالی کره شمالی کره شمالی پمپ بنزین کمبود بنزین جایگاه سوخت

گت بلاگز اخبار اجتماعی احتمال بارش پراکنده در بعضی مرزها ، کاهش دما در شهرهای مرزی و عراق

بر اساس پیش‌بینی شرکت هواشناسی دمای هوا طی امروز و فردا در شهرهای مرزی و عراق کم کردن می‌یابد و احتمال بارش پراکنده در بعضی مرزها وجود دارد.

احتمال بارش پراکنده در بعضی مرزها ، کاهش دما در شهرهای مرزی و عراق

کاهش دما در شهرهای مرزی و عراق/ احتمال بارش پراکنده در بعضی مرزها

عبارات مهم : همراه

بر اساس آینده نگری شرکت هواشناسی دمای هوا طی امروز و فردا در شهرهای مرزی و عراق کم کردن می یابد و احتمال بارش پراکنده در بعضی مرزها وجود دارد.

به گزارش ایسنا، هوای مناطق هم مرز عراق و عتبات عالیات طی امروز (19 آبان) و فردا (20 آبان) به شرح زیر آینده نگری می شود:

احتمال بارش پراکنده در بعضی مرزها ، کاهش دما در شهرهای مرزی و عراق

وضعیت هوا مرز قصر شیرین( خسروی) طی امروز و فردا نیمه ابری در بعضی ساعات ابری همراه با وزش باد و رگبار باران با بیشینه دمای 27 درجه سانتیگراد طی امروز و 25 درجه سانتیگراد طی فردا آینده نگری می شود همچنین کمینه دما در این مرز طی فردا 13 درجه سانتیگراد است.

وضعیت هوا مرز مهران امروز نیمه ابری گاهی وزش باد با بیشینه دمای 31 درجه سانتیگراد و کمینه دمای 15 درجه سانتیگراد آینده نگری می شود همچنین اوضاع هوا این مرز طی فردا نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد با بیشینه دمای 26 درجه سانتیگراد خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی شرکت هواشناسی دمای هوا طی امروز و فردا در شهرهای مرزی و عراق کم کردن می‌یابد و احتمال بارش پراکنده در بعضی مرزها وجود دارد.

استان ایلام امروز نیمه ابری همراه با وزش باد با بیشینه دمای 21 و کمینه دمای 11 درجه سانتیگراد هست. فردا نیز آسمان ایلام نیمه ابری همراه با وزش باد و بارش پراکنده با حداکثر دمای 20 درجه سانتیگراد آینده نگری می شود.

آسمان کرمانشاه نیز امروز نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات وزش باد همراه با بارش پراکنده با حداکثر دمای 20 درجه و حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد هست. فردا نیز اوضاع هوا کرمانشاه ابری با احتمال بارش پراکنده و بیشینه دمای 19 درجه سانتیگراد آینده نگری می شود.

شهر اهواز نیز فردا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد و غبار محلی با بیشینه دمای 33 درجه و کمینه دمای 18 درجه سانتیگراد است همچنین فردا در این شهر زیاد کردن ابر و در بعضی ساعات بارش پراکنده باران آینده نگری می شود.

احتمال بارش پراکنده در بعضی مرزها ، کاهش دما در شهرهای مرزی و عراق

وضعیت هوا شهر کربلا طی امروز نیمه ابری گاهی وزش باد و غبار رقیق و بیشینه دمای 28 درجه و کمینه دمای 15 درجه سانتیگراد آینده نگری می شود همچنین فردا نیز در این شهر گاهی وزش باد شدید و گرد و غبار آینده نگری می شود و بیشینه دما طی فردا 26 درجه سانتیگراد است.

شهر نجف نیز امروز غبار آلود همراه با وزش باد با بیشینه دمای 28 درجه و کمینه دمای 15 درجه سانتیگراد هست. فردا نیز گاهی همراه با وزش باد شدید و گرد و غبار رقیق آینده نگری می شود و بیشینه دما در این روز 26 درجه سانتیگراد است.

بر اساس پیش‌بینی شرکت هواشناسی دمای هوا طی امروز و فردا در شهرهای مرزی و عراق کم کردن می‌یابد و احتمال بارش پراکنده در بعضی مرزها وجود دارد.

وضعیت هوا کاظمین نیز امروز وزش باد همراه با غبار رقیق و فردا نیز همراه با گرد و غبار رقیق خواهد بود. بیشینه و کمینه دما طی امروز به ترتیب 29 و 16 درجه سانتیگراد و فردا نیز بیشینه دما 26 درجه آینده نگری می شود.

واژه های کلیدی: همراه | کمینه دما | بیشینه دما | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog