لحیم کردن برنامه کره شمالی کره شمالی

لحیم کردن: برنامه کره شمالی کره شمالی کره شمالی پمپ بنزین کمبود بنزین جایگاه سوخت

گت بلاگز اخبار اجتماعی استاندار کربلا می‌گفت ما نهال می‌کاریم، شما جهت برپا کردن چادر نهال‌ها را می‌کن

به گزارش ایسنا، احمد مسجدجامعی در تصویر العمل به گزارش معاون شهردار راجع به هزینه کرد شهرداری جهت اربعین گفت: امسال پیشنهاد می شود محوریت خدمات را در حوزه خدمات

استاندار کربلا می‌گفت ما نهال می‌کاریم، شما جهت برپا کردن چادر نهال‌ها را می‌کن

انتقاد مسجدجامعی از رویکرد شهرداری در اربعین: استاندار کربلا می گفت ما نهال می کاریم، شما جهت برپا کردن چادر نهال ها را می کنید

عبارات مهم : کربلا

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از لزوم محوریت عنوان خدمات شهری در اربعین امسال خبر داد.

به گزارش ایسنا، احمد مسجدجامعی در تصویر العمل به گزارش معاون شهردار راجع به هزینه کرد شهرداری جهت اربعین گفت: امسال پیشنهاد می شود محوریت خدمات را در حوزه خدمات شهری و نه کارهای دیگر بگذاریم، چراکه در سال های قبل به علت بعضی پرسشها مورد نیاز بود که شهرداری وارد شود ولی حالا مراسم اربعین در امنیت کامل برگزار می شود.

استاندار کربلا می‌گفت ما نهال می‌کاریم، شما جهت برپا کردن چادر نهال‌ها را می‌کن

وی با بیان اینکه هزاران سال است که مردم اربعین را زنده نگه داشته اند، تصریح کرد: تلاش کنیم روح کارها سخت افزاری در شما رسوخ نکند و حس مهربانی تحت الشعاع رفتارهای مکانیکی قرار نگیرد.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه به علت پول زیادی که در اربعین به وسیله شهرداری صرف می شود، دلواپس از بین رفتن کارها مردمی هستیم، گفت: در آیین های مردمی به مردم نظم بخشی و دخل و تصرف نکنید و مفاهیم دینی را سطحی نکنیم.

به گزارش ایسنا، احمد مسجدجامعی در تصویر العمل به گزارش معاون شهردار راجع به هزینه کرد شهرداری جهت اربعین گفت: امسال پیشنهاد می شود محوریت خدمات را در حوزه خدمات

مسجدجامعی افزود: در کربلا سرویس بهداشتی بسیار مهم است و پیشنهاد می شود شهرداری به جای پتو و غذا، سرویس بهداشتی بسازد و کارها شهرداری باید وجه تکمیلی کارها مسوولان کربلا باشد چراکه استاندار کربلا به من گفت که ما نهال میکاریم ولی شما می آیید جهت برپا کردن چادر نهال ها را می کنید و کارها نباید در تعارض با یکدیگر باشد.

واژه های کلیدی: کربلا | اربعین | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog